Werkgedrag is het gedrag dat je laat zien in de werksituatie.
Dat veranderen van werkgedrag is niet eenvoudig, maar gelukkig wel mogelijk. Ik ga graag de uitdaging aan om samen met jou een traject in te zetten dat daadwerkelijk bijdraagt aan de verandering van werkgedrag; dat er écht iets gebeurt bij jou.

Heb jij of je team ooit een scholing gevolgd maar …… waar ging dat ook al weer over?
En vraag je wel eens af welk resultaat je hebt behaald met een bepaald scholingstraject? Om structurele veranderingen te bewerkstelligen komt meer kijken dan medewerkers naar een scholing sturen. Ik help je te werken naar een gewenst resultaat en met het levend houden hiervan in jouw organisatie.

Succesvol veranderen en ontwikkelen?

Mijn aanpak:

  • Achterhalen wat het knelpunt is
  • Formuleren van gewenst werkgedrag (het uiteindelijke resultaat)
  • Ontwerpen van een coaching- of ontwikkeltraject
  • Borgen ofwel verankeren van het geleerde
  • Toetsen van het geleerde
  • Resultaat: het rendement van het traject

Wil jij hierin advies & begeleiding?